Biotechnológia MSc

A BME és az ELTE a teljesítményelvű korszerű felsőoktatás követelményeinek megfelelően kis létszámú, a gyakorlati képzésre nagy hangsúlyt helyező biotechnológia mesterszakot indított a 2018/19-es tanévben. A tervezett létszámot a biotechnológiai ipar, azon belül is elsősorban az egyedül indítandó gyógyszer-biotechnológia specializáció ipari felvevő kapacitása szabja meg. A képzés egyik fő kezdeményezője és aktív közreműködője, a Richter Gedeon Nyrt. Az előzetes felméréseink alapján a végzett hallgatók el fognak tudni helyezkedni egyrészt biotechnológiai kutató-fejlesztő és termelő cégeknél (Richter Gedeon Nyrt és egyéb cégek) illetve olyan államigazgatási intézményeknél, ahol szükséges a biotechnológiai (gyógyszer-biotechnológiai) tudás (pl. Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet). A végzett hallgatók érdeklődésüknek megfelelően tanulmányaikat PhD képzés keretében is folytathatják.

A képzést az Eötvös Loránd Tudományegyetem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel közösen oktatja, oly módon, hogy minden tanév őszi szemeszterében az Eötvös Loránd Tudományegyetem, míg minden tanév tavaszi szemeszterében a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hirdeti majd meg a képzést Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban az „Együttműködési Keretmegállapodás”-ban rögzítettek alapján. A szak oktatási munkáját segíti az MTA TTK és a Richter Gedeon Nyrt.

A szak oktatásáért felelős átfogó szervezeti egység a BME-n belül a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, a szak felelőse Dr. Németh Áron, egyetemi docens, a gyógyszer-biotechnológiai specializáció felelőse Dr. Szarka András, egyetemi tanár.

davA 2019/20-as tanév őszi szemeszterében kezdett biotechnológus hallgatói


A képzésről további információk az alábbi linkeken érhetők el: