Órarendek, tantárgyleírások

  • A 2023/24-es tanév tavaszi félévének órarendje az alábbi linkeken érhetők el (frissítve 2024. 02. 09.):

Második félév (elsőéves hallgatóknak)

Negyedik félév (másodéves hallgatóknak)

 
  • Biotechnológia MSc mintatenterv

A mintatanterv tartalmazza a képzéshez tartozó tárgyak listáját, kódját, kredit- és óraszámát, információt nyújt a teljesítés ajánlott félévére, optimalizált tanmenetet mutat be a diploma megszerzéséhez.

A mintatanterv az alábbi linken tölthető le:

biotechnologia_mesterszak_tantervi_halo_2018

  • Biotechnológia MSc tantárgyleírások

A gyógyszer-biotechnológia specializáció tantárgyairól részletes információ az alábbi linken érhető el:

Kötelező tantárgyak  
Tantárgy neve Tantárgy kódja
Bioanalitika BMEVETOME03
Bioanalitika és biospektroszkópia gyakorlat BMEVETOME04
Biometria, biostatisztika, kísérlettervezés BMEVEKFM109
Bioreaktorok és a mérnöki gyakorlat I. BMEVEMBM117
Bioreaktorok és a mérnöki gyakorlat II. BMEVEMBM118
Biotechnológiai projekt gyakorlat II BMEVEMBM120
Fehérjék fizikai vizsgálata BMEVETOME10
Fehérjetudomány BMEVETOME05
Gyógyszer és orvosi biotechnológia  BMEVEMBM119
Immunbiotechnológia BMEVETOME12
Immunbiotechnológia gyakorlat BMEVETOME13
Bioinformatika BMEVETOME01
Biotechnológiai projekt gyakorlat I BMEVETOME15
Fehérjetisztítás és kromatográfia gyakorlat BMEVETOME11
Géntechnológia BMEVETOME07
Géntechnológia és rekombináns fehérjék gyakorlat BMEVETOME08
Gyógyszeripari mikrobiológia BMEVEMBM218
In vitro sejttechnológia BMEVETOME14
K+F és laboratóriumi management BMEVEMBM215
Matematika MC – Differenciálegyenletek BMETE90MX62
Sejtszintű biológiai szabályozás BMEVEMBM216
Sejtszintű biológiai szabályozás gyakorlat BMEVEMBM217
Bioetika, biobiztonság BMEVETOME02
Diplomamunka I. BMEVEFAM350
Diplomamunka I. BMEVEMBM350
Diplomamunka I. BMEVESAM350
Diplomamunka I. BMEVESZM350
Glikobiológia  BMEVEMBM310
Kémiai biológia  BMEVETOME06
Vállalkozásgazdaságtan BMEGT20M411
Biospektroszkópia, tömegspektrometria BMEVETOME09
Diplomamunka II. BMEVESAM450
Diplomamunka II. BMEVEMBM450
Diplomamunka II. BMEVEFAM450
Diplomamunka II. BMEVESZM450
Fenntartható környezet, toxikológia , ökotoxikológia BMEVEMBM410
Gyógyszer és orvosi biotechnológia gyakorlat BMEVEMBM405
Gyógyszerkémia BMEVESZM408
Környezeti és mezőgazdasági biotechnológia BMEVEMBM406
   
Szakmai ismereti modulok kötelezően választható tárgyai
Tantárgy neve Tantárgy kódja
A gyógyszerfejlesztés fázisai BMEVETOME16
Alapkutatástól a célzott daganatterápiáig BMEVETOME17
Biokatalízis biotechnológusoknak BMEVESZM305
Biokatalízis biotechnológusoknak gyakorlat BMEVESZM306
Biokonjugátumok: szintézis, jellemzés, alkalmazás BMEVETOME18
Biotermékek izolálása BMEVEMBM311
Kolloidok a biotechnológiában BMEVEFAM311
Környezeti mikrobiológia  BMEVETOME22
Környezeti mikrobiológia és biotechnológia gyakorlat BMEVETOME23
Növényi biotechnológia  BMEVETOME26
Növényi biotechnológia gyakorlat BMEVETOME27
Rendszerbiológia és “omika” tudományok BMEVETOME28
Sejtciklus szabályozás BMEVEMBM312
A fehérjekrisztallográfia módszerei BMEVETOME24
A fehérjekrisztallográfia módszerei gyakorlat BMEVETOME25
Bioenergia BMEVEMBM407
Bionanotechnológia BMEVETOME19
Bionanotechnológia gyakorlat BMEVETOME20
Biopolimerek BMEVEFAM412
Fehérjék életútja a géntől a biotranszformációig  BMEVEMBM408
Fénymikroszkópos technikák BMEVETOME21
Természetes eredetű hatóanyagok BMEVETOME29
Természetes eredetű hatóanyagok gyakorlat BMEVETOME30
Transzgénikus élőlények: GMO-k, génterápia BMEVEMBM409
Tumorbiológia BMEVETOME31
   
Ajánlott szabadon választható modul tárgyak  
Tantárgy neve Tantárgy kódja
Korrelációs módszerek a kvantumkémiában I. BMEVEFAA005