Záróvizsga és felvételi információk

Záróvizsga információk 2023. június-júliusra

Tisztelt Hallgatók, Témavezetők és Konzulensek! 

A záróvizsga (ZV) a BSc illetve az MSc képzést lezáró vizsga, ahol a hallgató egyrészt a BSc szakdolgozatot illetve az Msc diplomamunkát előadja és megvédi, másrészt vizsgázik a ZV tárgyakból. Alábbiakban ismertetjük a ZV-ra bocsájtás követelményeit.

AKI ZÁRÓVIZSGÁT SZERETNE TENNI, ANNAK MINDEN ESETBEN A NEPTUN RENDSZERBEN REGISZTRÁLNIA ÉS JELENTKEZNIE KELL ZÁRÓVIZSGÁRA! 

A záróvizsga jelentkezés határideje: 2022.05.31. 23:59

A záróvizsga jelentkezéshez szükséges további információ itt érhető el. 

Biomérnök BSc záróvizsga tételek (frissítés alatt)

Biomérnök MSc záróvizsga tételek (frissítés alatt)

Biotechnológia MSc záróvizsga tételek (frissítés alatt)

 

Szakdolgozat / Diplomamunka titkosítása: 

A TVSz 146. § alapján „A dolgozat nyilvánosságának, hozzáférésének korlátozását a témavezető kezdeményezésére, az illetékes oktatási szervezeti egység vezetője kérheti az érintett szakot (képzést) gondozó kar dékánjához benyújtott írásbeli kérelemben. A kérelemben meg kell jelölni a korlátozott hozzáférés kérésének részletes indokát és a korlátozás időtartamát, ami öt évnél hosszabb nem lehet.”

Kérjük, hogy a dolgozat (BSc, Msc) titkosított kezelésére vonatkozó igényét legkésőbb június 5-ig kezdeményezzék a témavezetők az előbb említett módonTovábbi információ itt érhető el.

tájékoztató / magyar nyelvű információvédelmi megállapodás / angol nyelvű információvédelmi megállapodás

 

A BSc szakdolgozat és MSc diplomamunka védés feltételei:

1. Egy egyoldalas összefoglaló (sablon letölthető innen) és a BSc Szakdolgozat ill. MSc Diplomamunka pdf formátumban határidőre történő benyújtása az aláírt nyilatkozatokkal együtt (belefűzve a dolgozat végébe). 

Pdf beküldési határidők: 

          Biomérnök BSc:          2023. június 12. 23:59

          Biomérnök MSc:          2023. június 26. 23:59

          Biotechnológia MSc:  2023. június 12. 23:59

Figyelem!!!  A 2017. dec. 1.-től hatályos legfrissebb Diplomamunka és szakdolgozat szabályzat elérhető BME címtáras azonosítóval történő belépés után a http://www.ch.bme.hu/oktatas/ oldalon. Mivel a dolgozatokba befoglalandó nyilatkozatok szövegében is történtek változtatások, ezért szíveskedjenek minden esetben ellenőrizni, hogy dolgozatukban a legfrissebb  nyilatkozatok szerepelnek-e!  Az aktuális nyilatkozatok szövege szintén a http://www.ch.bme.hu/oktatas/ oldalon érhető el. 

A dolgozat és az absztrakt külön PDF-ben benyújtandók az alábbi módokon:

  1. Emailben a zarovizsga@m365.bme.hu email címre.
  2. Feltöltve az alábbi linkeken elérhető releváns űrlap kitöltésével:

Biomérnök BSc / MSc – link

Biotechnológus MSc – link 

 

Fontos! Idéntől ismét kérünk egy darab nyomtatott munkapéldányt (bekötve vagy spirálozva) a dolgozatokból, melyet a hallgatónak elegendő a védésre magával hozni. A dolgozatokat a záróvizsga után visszaszolgáltatjuk.

 

2. Külső bíráló bírálatának és jegyjavaslatának beküldése az előírt határidőkre

Minden szakdolgozat és diplomamunka esetén a témavezető feladata egy külső bíráló felkérése. Külső bíráló BSc szakdolgozat esetben olyan min. MSc végzettséggel rendelkező szakértő, MSc diplomamunka esetben olyan PhD fokozattal (vagy az MSc végzettség után min. 10 éves szakmai gyakorlattal) rendelkező szakértő lehet, akinek nincs közös publikációja az adott hallgatóval.

BSc és MSc Bírálat és Jegyjavaslat: javasoljuk az e-mail csatolmányként történő benyújtást, két külön emailben a zarovizsga@m365.bme.hu címre. Az egyik email a bírálatot, a másik a jegyjavaslatot tartalmazza. Feltételek: i) a bírálat és a jegyjavaslat tartalmazza a bíráló aláírását (szkennelt pdf formátum), ii) és az email feladója a témavezető, a konzulens, vagy a bíráló. Más email címről nem fogadható el a bírálat. A bírálatokat az adott szempontok szerint kérjük elkészíteni: Szempontok szakdolgozat és diplomamunka bírálatához

Bírálat leadási határideje:

          Biomérnök BSc:          2023. június 19. 23:59 (E-mailben elegendő!)

          Biomérnök MSc:         2023. július 3. 23:59 (E-mailben elegendő!)

          Biotechnológia MSc:   2023. június 19. 23:59 (E-mailben elegendő!)                            

Ezen kívül a bírálatokat a hallgató számára a védést megelőzően 5 nappal hozzáférhetővé kell tenni.

3. Belső (témavezetői, konzulensi) jegyjavaslat: erre csak akkor van szükség, amennyiben a hallgató nem a BME ABÉT tanszéken készítette a munkát, vagy ha a témavezető személyesen nem vesz részt a záróvizsgán és ezért ott nem tudja véleményét ismertetni. Ezen esetekben a belső jegyjavaslatnak a védést megelőző 48 órával kell eljutnia emailben a zarovizsga@m365.bme.hu címre, az email feladója csak a témavezető vagy a konzulens lehet.

4. Védésen bemutatandó prezentációk határidőre és megfelelő formátumban történő beküldése

A védésen bemutatásra kerülő prezentációkat ppt, pptx vagy pdf formátumban, max. 10 MB terjedelemben az Office 365 rendszerbe az alábbi hivatkozás segítségével kell eljuttatni, legkésőbb a védést megelőzően 48 órával, hogy a feltöltést, védésre történő előkészítést időben el lehessen végezni.

Feltöltési link

Nem vehet részt Záróvizsgán az a hallgató, akinek a Dolgozata, vagy Bírálata(i), vagy Jegyjavaslata(i) nem jutnak el a megadott határidőkre a tanszéki tanulmányi ügyintézőhöz (Németh Hajnalka)!

A záróvizsgán a témavezetők, konzulensek és bírálók megjelenésére számítunk és szívesen látjuk őket.

Ebben a félévben a záróvizsgákat személyes jelenléttel tervezzük lebonyolítani. 

 

Biomérnök BSc záróvizsga időpontja: 2023. június 26-30. 

Biomérnök MSc záróvizsgák időpontja: 2023. július 10-14. 

Biotechnológia MSc záróvizsga időpontja: 2023. június 29.  9:30-16:00 (pontos időpont később). Helyszín: ELTE TTK, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, dékáni tárgyaló (Északi ép. I. em. I. 129.) 

 

Felvételi információk 2023. nyárra

    Biomérnök MSc felvételi időpontja: 2023. július 3.

    (további információ hamarosan)

 

 

Bármely kérdésben segítséget nyújt személyesen a tanszéki tanulmányi ügyintéző (Németh Hajnalka) vagy e-mailben: zarovizsga@m365.bme.hu.

Kifejezetten Biomérnök BSc záróvizsgával kapcsolatos kérdésekkel kérjük forduljanak Dr. Németh Renátához (nemeth.renata@vbk.bme.hu), míg Biomérnök MSc és Biotechnológia MSc záróvizsga esetén Kelemenné Dr. Nagy Kinga (nagy.kinga@vbk.bme.hu) tud segítséget nyújtani. A biomérnök MSc és biotechnológia MSc felvételikkel kapcsolatban Slezsák Jánosnál (slezsak.janos@vbk.bme.hu) érdeklődhetnek.