Záróvizsga információk

Záróvizsga információk 2020. januárra

Tisztelt Hallgatók, Témavezetők és Konzulensek! 

A záróvizsga (ZV) a BSc illetve az MSc képzést lezáró vizsga, ahol a hallgató egyrészt a BSc szakdolgozatot ill az Msc diplomamunkát előadja és megvédi, másrészt vizsgázik a ZV tárgyakból. Alábbiakban ismertetjük a ZV-ra bocsájtás követelményeit.

AKI ZÁRÓVIZSGÁT SZERETNE TENNI, ANNAK MINDEN ESETBEN A NEPTUN RENDSZERBEN REGISZTRÁLNIA ÉS JELENTKEZNIE KELL ZÁRÓVIZSGÁRA!

BSc Záróvizsga tételek

BSc Környezetvédelmi analitika tételek

MSc Záróvizsga tételek

MSc Biotechnológia záróvizsga tételek (csak a Biotechnológia MSc hallgatók részére)

Titkosítási kérelem formanyomtatvány

A BSc szakdolgozat és MSc diplomamunka védés feltételei:

1. A BSc Szakdolgozat ill. MSc Diplomamunka pdf formátumban történő beküldése az előírt határidőkre

Pdf beküldési határidők:

A dolgozatok pdf formátumban kötelezően benyújtandók: abet-import@mail.bme.hu címre, melynek határideje:

          BSc: 2020. 12. 11. 

          MSc: 2021. 01. 11.

Figyelem!!!  A 2017. dec. 1.-től hatályos legfrissebb Diplomamunka és szakdolgozat szabályzat elérhető BME címtáras azonosítóval történő belépés után a http://www.ch.bme.hu/oktatas/ oldalon. Mivel a dolgozatokba befoglalandó nyilatkozatok szövegében is történtek változtatások, ezért szíveskedjenek minden esetben ellenőrizni, hogy dolgozatukban a legfrissebb  nyilatkozatok szerepelnek -e!  Az aktuális nyilatkozatok szövege szintén a http://www.ch.bme.hu/oktatas/ oldalon érhető el. Az elküldött pdf-nek tartalmaznia kell az aláírt nyilatkozatokat is!

A BSc Szakdolgozat ill. MSc Diplomamunka pdf formátumban történő feltöltése az előírt határidőkre Office 365 rendszerbe ezen a linken:
 
A témavezetői, konzulensi és hallgatói nyilatkoztatokat aláírva a dolgozat pdf verziójának tartalmaznia kell!
 

2. Külső bíráló bírálatának és jegyjavaslatának beküldése az előírt határidőkre

Minden szakdolgozat és diplomamunka esetén a témavezető feladata egy külső bíráló felkérése. Külső bíráló BSc szakdolgozat esetben olyan min MSc végzettséggel rendelkező szakértő, MSc diplomamunka esetben olyan PhD fokozattal (vagy az MSc végzettség után min. 10 éves szakmai gyakorlattal) rendelkező szakértő lehet, akinek nincs közös publikációja az adott hallgatóval.

BSc és MSc Bírálat és Jegyjavaslat: javasoljuk az e-mail csatolmányként történő benyújtást, két külön emailben az abet-import@mail.bme.hu címre. Az egyik email a bírálatot, a másik a jegyjavaslatot tartalmazza. Feltételek: i) a bírálat és a jegyjavaslat tartalmazza a bíráló aláírását (szkennelt pdf formátum), ii) és az email feladója a témavezető, a konzulens, vagy a bíráló. Más email címről nem fogadható el a bírálat. A bírálatokat az adott szempontok szerint kérjük elkészíteni: Szempontok szakdolgozat és diplomamunka bírálatához

BSc határidő:       2020. 12. 31. E-mailben elegendő!
                           
MSc határidő:      2021. 01. 18. E-mailben elegendő!                            

Ezen kívül a bírálatokat a hallgató számára a védést megelőzően 5 nappal hozzáférhetővé kell tenni.

3. Belső (témavezetői, konzulensi) jegyjavaslat: erre csak akkor van szükség, amennyiben a hallgató nem a BME ABÉT tanszéken készítette a munkát, vagy ha a témavezető személyesen nem vesz részt a záróvizsgán és ezért ott nem tudja véleményét ismertetni. Ezen esetekben a belső jegyjavaslatnak a védést megelőző 48 órával kell eljutnia emailben az abet-import@mail.bme.hu címre, az email feladója csak a témavezető vagy a konzulens lehet.

4. Védésen bemutatandó prezentációk határidőre és megfelelő formátumban történő beküldése

A védésen bemutatásra kerülő prezentációkat ppt, pptx vagy pdf formátumban, max. 10 MB terjedelemben az Office 365 rendszerbe az alábbi hivatkozás segítségével kell eljuttatni, legkésőbb a védést megelőzően 48 órával, hogy a feltöltést, védésre történő előkészítést időben el lehessen végezni.

Feltöltési link

Nem vehet részt Záróvizsgán az a hallgató, akinek a Dolgozata, vagy Bírálata(i), vagy Jegyjavaslata(i) nem jutnak el a megadott határidőkre a tanszéki tanulmányi ügyintézőhöz (Németh Hajnalka)!

A záróvizsgán a témavezetők, konzulensek és bírálók megjelenésére számítunk és szívesen látjuk őket.

Ebben a félévben a záróvizsgákat videokonferencia formájában fogjuk lebonyolítani. Részletek később.

BSc záróvizsga időpontja: 2021. január  5-8. (minden spec.)

BSc beosztás

A záróvizsga során a szakdolgozatot / diplomamunkát a hallgató a saját képernyője megosztásával (diavetítés) előadja, majd ehhez kap kérdéseket.
A vizsgarész során úgy készüljenek, hogy nem lesz felkészülési idő, vagyis kérdezz-felelek típusú vizsgára készüljenek.

MSc záróvizsga időpontja (biotech MSc is): 2021 január 25-29. (minden spec.)

MSc Biomérnök beosztás

MSc Biotechnológia beosztás

MSc Felvételi Biomérnök szakra: lásd később

Bármely kérdésben segítséget nyújtanak személyesen a tanszéki tanulmányi ügyintéző (Németh Hajnalka) vagy emailben: abet–import@mail.bme.hu.

Kifejezetten záróvizsgával kapcsolatos kérdésekkel kérjük forduljanak Dr. Nagy Kingához (nagy.kinga@mail.bme.hu) és Dr. Lőrincz Tamáshoz (tlorincz@mail.bme.hu).