Záróvizsga és felvételi információk

Záróvizsga információk 2023. januárra

Tisztelt Hallgatók, Témavezetők és Konzulensek! 

A záróvizsga (ZV) a BSc illetve az MSc képzést lezáró vizsga, ahol a hallgató egyrészt a BSc szakdolgozatot illetve az Msc diplomamunkát előadja és megvédi, másrészt vizsgázik a ZV tárgyakból. Alábbiakban ismertetjük a ZV-ra bocsájtás követelményeit.

AKI ZÁRÓVIZSGÁT SZERETNE TENNI, ANNAK MINDEN ESETBEN A NEPTUN RENDSZERBEN REGISZTRÁLNIA ÉS JELENTKEZNIE KELL ZÁRÓVIZSGÁRA! 

A záróvizsga jelentkezés határideje: 2022.11.30. 23:59

A záróvizsga jelentkezéshez szükséges további információ itt érhető el. 

Biomérnök BSc záróvizsga tételek

Biomérnök MSc záróvizsga tételek

Biotechnológia MSc záróvizsga tételek

 

Szakdolgozat / Diplomamunka titkosítása: 

A TVSz 146. § alapján “A dolgozat nyilvánosságának, hozzáférésének korlátozását a témavezető kezdeményezésére, az illetékes oktatási szervezeti egység vezetője kérheti az érintett szakot (képzést) gondozó kar dékánjához benyújtott írásbeli kérelemben. A kérelemben meg kell jelölni a korlátozott hozzáférés kérésének részletes indokát és a korlátozás időtartamát, ami tíz évnél hosszabb nem lehet”. 

Kérjük, hogy a dolgozat (BSc, Msc) titkosított kezelésére vonatkozó igényét legkésőbb december 5-ig kezdeményezzék a témavezetők az előbb említett módonTovábbi információ itt érhető el.

tájékoztató / magyar nyelvű információvédelmi megállapodás / angol nyelvű információvédelmi megállapodás

 

A BSc szakdolgozat és MSc diplomamunka védés feltételei:

1. Egy egyoldalas összefoglaló (sablon letölthető innen) és a BSc Szakdolgozat ill. MSc Diplomamunka pdf formátumban határidőre történő benyújtása az aláírt nyilatkozatokkal együtt (belefűzve a dolgozat végébe). 

Pdf beküldési határidők: 

          Biomérnök BSc:          2022. december 23. 23:59

          Biomérnök MSc:          2023. január 6. 23:59

          Biotechnológia MSc:  2023. január 6. 23:59

Figyelem!!!  A 2017. dec. 1.-től hatályos legfrissebb Diplomamunka és szakdolgozat szabályzat elérhető BME címtáras azonosítóval történő belépés után a http://www.ch.bme.hu/oktatas/ oldalon. Mivel a dolgozatokba befoglalandó nyilatkozatok szövegében is történtek változtatások, ezért szíveskedjenek minden esetben ellenőrizni, hogy dolgozatukban a legfrissebb  nyilatkozatok szerepelnek-e!  Az aktuális nyilatkozatok szövege szintén a http://www.ch.bme.hu/oktatas/ oldalon érhető el. 

A dolgozat és az absztrakt külön PDF-ben benyújtandók az alábbi módokon:

  1. Emailben a zarovizsga@m365.bme.hu email címre.
  2. Feltöltve az alábbi linkeken elérhető releváns űrlap kitöltésével:

Biomérnök BSc – link

Biomérnök MSc – link

Biotechnológus MSc – link 

 

2. Külső bíráló bírálatának és jegyjavaslatának beküldése az előírt határidőkre

Minden szakdolgozat és diplomamunka esetén a témavezető feladata egy külső bíráló felkérése. Külső bíráló BSc szakdolgozat esetben olyan min. MSc végzettséggel rendelkező szakértő, MSc diplomamunka esetben olyan PhD fokozattal (vagy az MSc végzettség után min. 10 éves szakmai gyakorlattal) rendelkező szakértő lehet, akinek nincs közös publikációja az adott hallgatóval.

BSc és MSc Bírálat és Jegyjavaslat: javasoljuk az e-mail csatolmányként történő benyújtást, két külön emailben a zarovizsga@m365.bme.hu címre. Az egyik email a bírálatot, a másik a jegyjavaslatot tartalmazza. Feltételek: i) a bírálat és a jegyjavaslat tartalmazza a bíráló aláírását (szkennelt pdf formátum), ii) és az email feladója a témavezető, a konzulens, vagy a bíráló. Más email címről nem fogadható el a bírálat. A bírálatokat az adott szempontok szerint kérjük elkészíteni: Szempontok szakdolgozat és diplomamunka bírálatához

Bírálot leadási határideje:

          Biomérnök BSc:          2022. december 30. 23:59 (E-mailben elegendő!)

          Biomérnök MSc:         2023. január 13. 23:59 (E-mailben elegendő!)

          Biotechnológia MSc:   2023. január 13. 23:59 (E-mailben elegendő!)                            

Ezen kívül a bírálatokat a hallgató számára a védést megelőzően 5 nappal hozzáférhetővé kell tenni.

3. Belső (témavezetői, konzulensi) jegyjavaslat: erre csak akkor van szükség, amennyiben a hallgató nem a BME ABÉT tanszéken készítette a munkát, vagy ha a témavezető személyesen nem vesz részt a záróvizsgán és ezért ott nem tudja véleményét ismertetni. Ezen esetekben a belső jegyjavaslatnak a védést megelőző 48 órával kell eljutnia emailben a zarovizsga@m365.bme.hu címre, az email feladója csak a témavezető vagy a konzulens lehet.

4. Védésen bemutatandó prezentációk határidőre és megfelelő formátumban történő beküldése

A védésen bemutatásra kerülő prezentációkat ppt, pptx vagy pdf formátumban, max. 10 MB terjedelemben az Office 365 rendszerbe az alábbi hivatkozás segítségével kell eljuttatni, legkésőbb a védést megelőzően 48 órával, hogy a feltöltést, védésre történő előkészítést időben el lehessen végezni.

Feltöltési link

Nem vehet részt Záróvizsgán az a hallgató, akinek a Dolgozata, vagy Bírálata(i), vagy Jegyjavaslata(i) nem jutnak el a megadott határidőkre a tanszéki tanulmányi ügyintézőhöz (Németh Hajnalka)!

A záróvizsgán a témavezetők, konzulensek és bírálók megjelenésére számítunk és szívesen látjuk őket.

Ebben a félévben a záróvizsgákat személyes jelenléttel tervezzük lebonyolítani. 

 

Biomérnök BSc záróvizsga időpontja: 2023. január 10-13. és 25. A pontos beosztás itt található (frissítve: január 20-án!)

Biomérnök MSc záróvizsgák időpontja: 2023. január 23-27. A pontos beosztás itt található (frissítve: január 17-én!). A beosztás még módosulhat, így záróvizsga előtt mindenképpen ellenőrizzék! Kérjük, a beosztás szerinti időpont előtt 10 perccel jelenjenek meg a helyszínen. 

Biotechnológia MSc záróvizsga időpontja: 2023. január 25. A pontos beosztás itt található (frissítve: január 16-án!). A beosztás még módosulhat, így záróvizsga előtt mindenképpen ellenőrizzék! Kérjük, a beosztás szerinti időpont előtt 10 perccel jelenjenek meg a helyszínen. 

 

Felvételi információk 2023. januárra

MSc Felvételi Biomérnök szakra: 2023. január 9.

MSc Felvételi Biotechnológia szakra: 2023. január 16.

 

Bármely kérdésben segítséget nyújt személyesen a tanszéki tanulmányi ügyintéző (Németh Hajnalka) vagy e-mailben: zarovizsga@m365.bme.hu.

Kifejezetten Biomérnök BSc záróvizsgával kapcsolatos kérdésekkel kérjük forduljanak Dr. Németh Renátához (nemeth.renata@vbk.bme.hu), míg Biomérnök MSc és Biotechnológia MSc záróvizsga esetén Kelemenné Dr. Nagy Kinga (nagy.kinga@vbk.bme.hu) tud segítséget nyújtani. A biomérnök MSc és biotechnológia MSc felvételikkel kapcsolatban Slezsák Jánosnál (slezsak.janos@vbk.bme.hu) érdeklődhetnek.