Záróvizsga információk

Záróvizsga információk 2019. júniusra

Tisztelt Hallgatók, Témavezetők és Konzulensek! 

A záróvizsga (ZV) a BSc illetve az MSc képzést lezáró vizsga, ahol a hallgató egyrészt a BSc szakdolgozatot ill az Msc diplomamunkát előadja és megvédi, másrészt vizsgázik a ZV tárgyakból. Alábbiakban ismertetjük a ZV-ra bocsájtás követelményeit.

AKI ZÁRÓVIZSGÁT SZERETNE TENNI, ANNAK MINDEN ESETBEN A NEPTUN RENDSZERBEN REGISZTRÁLNIA ÉS JELENTKEZNIE KELL ZÁRÓVIZSGÁRA (június 10-ig)!

BSc Záróvizsga tételek

BSc Környezetvédelmi analitika tételek

MSc Záróvizsga tételek

A BSc szakdolgozat és MSc diplomamunka védés feltételei:

1. A BSc Szakdolgozat ill. MSc Diplomamunka 2 bekötött “hardcopy” és pdf formátumban történő beküldése az előírt határidőkre

“Hardcopy” leadási határidők:

BME ABÉT adminisztráción (Németh Hajnalka: BME Ch épület, 2. emelet 267. iroda)

          BSc: 2019. 05. 31. déli 12 óra

          MSc: 2019. 06. 11. délután 2 óra

Pdf beküldési határidők:

A dolgozatok pdf formátumban is kötelezően benyújtandók: abet-import@mail.bme.hu címre, melynek határideje:

          BSc: 2019. 05. 31.

          MSc: 2019. 06. 11.

Figyelem!!!  A 2017. dec. 1.-től hatályos legfrissebb Diplomamunka és szakdolgozat szabályzat elérhető BME címtáras azonosítóval történő belépés után a http://www.ch.bme.hu/oktatas/ oldalon. Mivel a dolgozatokba befoglalandó nyilatkozatok szövegében is történtek változtatások, ezért szíveskedjenek minden esetben ellenőrizni, hogy dolgozatukban a legfrissebb  nyilatkozatok szerepelnek -e!  Az aktuális nyilatkozatok szövege szintén a http://www.ch.bme.hu/oktatas/ oldalon érhető el. Ha a dolgozat mégis  régi szöveggel került köttetésre, abban az esetben a dolgozatot nem szükséges újra köttetni, de a jelenleg hatályos nyilatkozatokat ebben az esetben is csatolni kell a dolgozathoz! Az elküldött pdf-nek tartalmaznia kell az aláírt nyilatkozatokat is!

2. Külső bíráló bírálatának és jegyjavaslatának beküldése az előírt határidőkre

Minden szakdolgozat és diplomamunka esetén a témavezető feladata egy külső bíráló felkérése. Külső bíráló BSc szakdolgozat esetben olyan min MSc végzettséggel rendelkező szakértő, MSc diplomamunka esetben olyan PhD fokozattal (vagy az MSc végzettség után min. 10 éves szakmai gyakorlattal) rendelkező szakértő lehet, akinek nincs közös publikációja az adott hallgatóval.

BSc és MSc Bírálat és Jegyjavaslat: javasoljuk az e-mail csatolmányként történő benyújtást, két külön emailben az abet-import@mail.bme.hu címre. Az egyik email a bírálatot, a másik a jegyjavaslatot tartalmazza. Feltételek: i) a bírálat és a jegyjavaslat tartalmazza a bíráló aláírását (szkennelt pdf formátum), ii) és az email feladója a témavezető, a konzulens, vagy a bíráló. Más email címről nem fogadható el a bírálat. Ha nyomtatva kívánják a bírálatot és jegyjavaslatot benyújtani, akkor a benyújtási határidő a dolgozat “hardcopy” leadási határidejével egyezik, a bírálat és a jegyjavaslat 2-2 pldban, külön borítékban jusson el az ABÉT titkárságra (Németh Hajnalka, Bp Szt Gellért tér 4, BME Ch épület, 2. emelet 267. iroda). A bírálatokat az adott szempontok szerint kérjük elkészíteni: Szempontok szakdolgozat és diplomamunka bírálatához

BSc határidő:       2019. 06. 13. E-mailben (elegendő)
                                2019. 05. 31. déli 12 óra Nyomtatva (opcionális)
MSc határidő:      2019. 06. 20. E-mailben (elegendő)
                                2019. 06. 11. du 2 óra Nyomtatva (opcionális)

Ezen kívül a bírálatokat a hallgató számára a védést megelőzően 5 nappal hozzáférhetővé kell tenni.

3. Belső (témavezetői, konzulensi) jegyjavaslat: erre csak akkor van szükség, amennyiben a hallgató nem a BME ABÉT tanszéken készítette a munkát, vagy ha a témavezető személyesen nem vesz részt a záróvizsgán és ezért ott nem tudja véleményét ismertetni. Ezen esetekben a belső jegyjavaslatnak a védést megelőző 48 órával kell eljutnia emailben a abet-import@mail.bme.hu címre, az email feladója csak a témavezető vagy a konzulens lehet.

4. Védésen bemutatandó prezentációk határidőre és megfelelő formátumban történő beküldése

A védésen bemutatásra kerülő prezentációkat ppt, pptx vagy pdf formátumban, max. 4 Mbyte terjedelemben az abet-import@mail.bme.hu címre kell eljuttatni, legkésőbb a védést megelőzően 48 órával, hogy a feltöltést, védésre történő előkészítést időben el lehessen végezni. Ha a prezentációhoz különleges hardware feltételek szükségesek, akkor ezeket a hallgatónak kell biztosítania.

 

A dolgozat mindkét “hardcopy” példányát a záróvizsga befejeztével a hallgató visszakapja.

Nem vehet részt Záróvizsgán az a hallgató, akinek a Dolgozata, vagy Bírálata(i), vagy Jegyjavaslata(i) nem jutnak el a megadott határidőkre a tanszéki tanulmányi ügyintézőhöz (Németh Hajnalka)!

A záróvizsgán a témavezetők, konzulensek és bírálók megjelenésére számítunk és szívesen látjuk őket.

BSc záróvizsga időpontja: 2019 június 17-19. (minden spec.)

BSc záróvizsga beosztás (A beosztás nem végleges! Kérünk szépen mindenkit, hogy készüljön az első lehetséges dátumra: június 17-re.)

Mivel az egy napon belüli csúszás előfordulhat ezért kérünk mindenkit, hogy érkezzen a kiírt időponthoz képest 30 perccel korábban, kivéve akik reggel 8:00-ra jönnek, nekik elég 8:00-ra jönni.

MSc záróvizsga időpontja: 2019 június 24-27. (minden spec.)

MSc Záróvizsga beosztás (A beosztás nem végleges! Kérünk szépen mindenkit, hogy készüljön az első lehetséges dátumra: június 24-re.)

MSc Felvételi Biomérnök MSc: 2019.06.13. 9:00 (4 bizottság)

Bármely kérdésben segítséget nyújtanak személyesen a tanszéki tanulmányi felelős (Fekete-Kertész Ildikó), és a tanulmányi ügyintéző (Németh Hajnalka) vagy emailben: abet–import@mail.bme.hu, fekete.kertesz.ildiko@mail.bme.hu