Záróvizsga és felvételi információk

Záróvizsga információk 2024. januárra 

Tisztelt Hallgatók, Témavezetők és Konzulensek! 

A záróvizsga (ZV) a BSc illetve az MSc képzést lezáró vizsga, ahol a hallgató egyrészt a BSc szakdolgozatot illetve az Msc diplomamunkát előadja és megvédi, másrészt vizsgázik a ZV tárgyakból. Alábbiakban ismertetjük a ZV-ra bocsájtás követelményeit.

AKI ZÁRÓVIZSGÁT SZERETNE TENNI, ANNAK MINDEN ESETBEN A NEPTUN RENDSZERBEN REGISZTRÁLNIA ÉS JELENTKEZNIE KELL ZÁRÓVIZSGÁRA! 

A záróvizsga jelentkezési időszak: 2023. november 1-30.

A záróvizsga jelentkezéshez szükséges további információ itt érhető el. 

Biomérnök BSc záróvizsga tételek

Biomérnök MSc záróvizsga tételek 

Biotechnológia MSc záróvizsga tételek 

 

Szakdolgozat / Diplomamunka titkosítása: 

A TVSz 146. § alapján „A dolgozat nyilvánosságának, hozzáférésének korlátozását a témavezető kezdeményezésére, az illetékes oktatási szervezeti egység vezetője kérheti az érintett szakot (képzést) gondozó kar dékánjához benyújtott írásbeli kérelemben. A kérelemben meg kell jelölni a korlátozott hozzáférés kérésének részletes indokát és a korlátozás időtartamát, ami öt évnél hosszabb nem lehet.”

Kérjük, hogy a dolgozat (BSc, Msc) titkosított kezelésére vonatkozó igényét az indoklás, valamint a hozzáférés korlátozás időtartamának megadásával a témavezetők legkésőbb november 30-ig (azaz a záróvizsga jelentkezés végső határidejéig) szíveskedjék emailben jelezni Dr. Tardy Gábor Márknak (tardy.gabor@vbk.bme.hu).

tájékoztató / magyar nyelvű információvédelmi megállapodás / angol nyelvű információvédelmi megállapodás

 

A BSc szakdolgozat és MSc diplomamunka védés feltételei:

1. Egy egyoldalas összefoglaló (sablon letölthető innen) és a BSc Szakdolgozat ill. MSc Diplomamunka pdf formátumban határidőre történő benyújtása az aláírt nyilatkozatokkal együtt (belefűzve a dolgozat végébe). 

Pdf beküldési határidők: 

          Biomérnök BSc: 2023 december 20.        

          Biomérnök MSc: 2024. január 5.

          Biotechnológia MSc: 2024. január 5.

Figyelem!!!  A 2017. dec. 1.-től hatályos legfrissebb Diplomamunka és szakdolgozat szabályzat elérhető BME címtáras azonosítóval történő belépés után a http://www.ch.bme.hu/oktatas/ oldalon. Mivel a dolgozatokba befoglalandó nyilatkozatok szövegében is történtek változtatások, ezért szíveskedjenek minden esetben ellenőrizni, hogy dolgozatukban a legfrissebb  nyilatkozatok szerepelnek-e!  Az aktuális nyilatkozatok szövege szintén a http://www.ch.bme.hu/oktatas/ oldalon érhető el. 

A dolgozat és az absztrakt külön PDF-ben benyújtandók az alábbi módokon:

  1. Emailben a zarovizsga@m365.bme.hu email címre.
  2. Feltöltve az alábbi linkeken elérhető releváns űrlap kitöltésével:

Biomérnök BSc / MSc – link

Biotechnológus MSc – link 

 

Fontos! Idéntől ismét kérünk egy darab nyomtatott munkapéldányt (bekötve vagy spirálozva) a dolgozatokból, melyet a hallgatónak elegendő a védésre magával hozni. A dolgozatokat a záróvizsga után visszaszolgáltatjuk.

 

2. Külső bíráló bírálatának és jegyjavaslatának beküldése az előírt határidőkre

Minden szakdolgozat és diplomamunka esetén a témavezető feladata egy külső bíráló felkérése. Külső bíráló BSc szakdolgozat esetben olyan min. MSc végzettséggel rendelkező szakértő, MSc diplomamunka esetben olyan PhD fokozattal (vagy az MSc végzettség után min. 10 éves szakmai gyakorlattal) rendelkező szakértő lehet, akinek nincs közös publikációja az adott hallgatóval.

BSc és MSc Bírálat és Jegyjavaslat: javasoljuk az e-mail csatolmányként történő benyújtást, két külön emailben a zarovizsga@m365.bme.hu címre. Az egyik email a bírálatot, a másik a jegyjavaslatot tartalmazza. Feltételek: i) a bírálat és a jegyjavaslat tartalmazza a bíráló aláírását (szkennelt pdf formátum), ii) és az email feladója a témavezető, a konzulens, vagy a bíráló. Más email címről nem fogadható el a bírálat. A bírálatokat az adott szempontok szerint kérjük elkészíteni: Szempontok szakdolgozat és diplomamunka bírálatához

Bírálat leadási határideje:

          Biomérnök BSc: 2024. január 3. (E-mailben elegendő!)

          Biomérnök MSc: 2024. január 17. (E-mailben elegendő!)

          Biotechnológia MSc: 2024. január 17. (E-mailben elegendő!)                            

Ezen kívül a bírálatokat a hallgató számára a védést megelőzően 5 nappal hozzáférhetővé kell tenni.

3. Belső (témavezetői, konzulensi) jegyjavaslat: erre csak akkor van szükség, amennyiben a hallgató nem a BME ABÉT tanszéken készítette a munkát, vagy ha a témavezető személyesen nem vesz részt a záróvizsgán és ezért ott nem tudja véleményét ismertetni. Ezen esetekben a belső jegyjavaslatnak a védést megelőző 48 órával kell eljutnia emailben a zarovizsga@m365.bme.hu címre, az email feladója csak a témavezető vagy a konzulens lehet.

4. Védésen bemutatandó prezentációk határidőre és megfelelő formátumban történő beküldése

A védésen bemutatásra kerülő prezentációkat ppt, pptx vagy pdf formátumban, max. 10 MB terjedelemben az Office 365 rendszerbe az alábbi hivatkozás segítségével kell eljuttatni, legkésőbb a védést megelőzően 48 órával, hogy a feltöltést, védésre történő előkészítést időben el lehessen végezni.

Feltöltési link

Nem vehet részt Záróvizsgán az a hallgató, akinek a Dolgozata, vagy Bírálata(i), vagy Jegyjavaslata(i) nem jutnak el a megadott határidőkre a tanszéki tanulmányi ügyintézőhöz (Németh Hajnalka)!

A záróvizsgán a témavezetők, konzulensek és bírálók megjelenésére számítunk és szívesen látjuk őket.

Ebben a félévben a záróvizsgákat személyes jelenléttel tervezzük lebonyolítani. 

 

Biomérnök BSc záróvizsga időszak: 2024. január 9-12. 

Záróvizsga helyszíne: Ch épület 2. emelet 267.

A hallgatói beosztás itt található (frissítve január 6-án). A beosztás a létszámtól függően változhat, ezért záróvizsga előtt mindenképp ellenőrizzék!

Biomérnök MSc záróvizsga időszak: 2024. január 23-31. 

Záróvizsga helyszíne: Ch épület 2. emelet 267.

A hallgatói beosztás itt található (frissítve január 18-án, de még változhat). A beosztás a létszámtól függően változhat, ezért záróvizsga előtt mindenképp ellenőrizzék!

Érkezés a beosztásban szereplő időpont előtt 10 perccel, kivéve az adott napon elsőként kezdő embert.

Biotechnológia MSc záróvizsga időpontja: 2024. január 22. 

Záróvizsga helyszíne: Ch épület 2. emelet 267.

A hallgatói beosztás itt található (frissítve január 18-án, de még változhat). A beosztás a létszámtól függően változhat, ezért záróvizsga előtt mindenképp ellenőrizzék!

Érkezés a beosztásban szereplő időpont előtt 10 perccel, kivéve az adott napon elsőként kezdő embert.

 

Felvételi információk

   Biomérnök MSc felvételi időpontja: 2024. január 8.
   Biotechnológia MSc felvételi időpontja: 2024. január 15.
   A felvételi részleteivel kapcsolatban munkatársaink hamarosan felveszik a kapcsolatot a jelentkezőkkel.

 

Bármely kérdésben segítséget nyújt személyesen a tanszéki tanulmányi ügyintéző (Németh Hajnalka) vagy e-mailben: zarovizsga@m365.bme.hu.

Kifejezetten Biomérnök BSc záróvizsgával kapcsolatos kérdésekkel kérjük forduljanak Dr. Hajdinák Péterhez (hajdinak.peter@vbk.bme.hu), míg Biomérnök MSc és Biotechnológia MSc záróvizsga esetén Kelemenné Dr. Nagy Kinga (nagy.kinga@vbk.bme.hu) tud segítséget nyújtani. A biomérnök MSc és biotechnológia MSc felvételikkel kapcsolatban Slezsák Jánosnál (slezsak.janos@vbk.bme.hu) érdeklődhetnek.