Kutatás és infrastruktúra

Érdeklődő hallgatók jelentkezését várjuk a tanszékén folyó kutatási témáinkhoz, melyek leírása megtalálható a http://kutatok.org/abettt/temak/ oldalon.

A tanszékünkön működő kutatócsoportok tevékenysége négy fő csoportba sorolható:

1.) A biokémiai, szerkezeti és molekuláris biológiai terület magában foglalja a) a modern DNS és fehérje alapú szerkezeti és molekuláris biológiai vizsgálati módszereken nyugvó kutatás-fejlesztéseket, b) elméleti biológiai kutatásokat, és kémiai biológiai témákat.

2.) Az analitikai jellegű kutatás-fejlesztési területek kiterjednek az a) általános és élelmiszer analitikai, spektroszkópiai, gabonaminősítő, reológiai metodikai és b) általános mikrobiológiai és élelmiszer-mikrobiológiai területekre.

3.) Az élelmiszertudományi területek közül a tanszék K+F profilját – az analitikai fejlesztéseken túl – elsősorban a) az élelmiszerbiztonsághoz, az élelmiszer allergiához, b) az élelmiszerminősítéshez, c) élelmiszertechnológiához és termékfejlesztéshez, d) a gabonakutatásokhoz kapcsolódó területek művelése határozza meg.

4.) A széleskörűen értelmezett biotechnológiai terület fő kutatási irányai: a) fermentációs technológiai eljárások és műveletek fejlesztése, b) növényi eredetű nyersanyagok és melléktermékek nem élelmiszercélú hasznosításának új eljárásai, c) környezeti biotechnológiai módszerek és technológiák fejlesztése és d) környezeti mikrobiológiai és talaj remediációs kutatás-fejlesztések, környezetmenedzsment mérnöki eszköztárának fejlesztése. A Tanszék sok év átlagában 40-50 hazai és nemzetközi K+F+I projektben vesz részt meghatározó szakmai szerepvállalással, illetve számos esetben koordinációs feladatok felvállalásával. A kutatás-fejlesztési és oktatási tevékenységünk során számos hazai és külföldi (meghatározóan európai) gazdasági szereplővel és több mint 100 európai kutatási szervezettel alakítottunk ki szakmai kapcsolatot.

Kutatócsoportjaink:

A tanszéki főbb infrastrukturák részletes ismertetése megtalálható a http://www.ch.bme.hu/kutatas/tanszek/abet/kategoria/infrastruktura/ oldalon.