Tanszék

Az Alkalmazott Biotechnológiai és Élelmiszertudományi Tanszék (ABÉT) két tanszék egyesítéséből jött létre, 2007-ben, Salgó András egyetemi tanár vezetésével. A két előd, a Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék és a Mezőgazdasági Kémiai Technológia Tanszék, jelentős és sikeres szakmai múlttal rendelkezett, a Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék elődjét Élelmiszerkémiai Tanszék néven 1921-ben, a Mezőgazdasági Kémiai Technológia Tanszék 1908-ban alapították. Az egyesítés sikerében és a két tanszék tevékenységének összehangolásában a Mezőgazdasági Kémiai Technológia Tanszék vezetője, Sevella Béla egyetemi tanár is kiemelkedő szerepet játszott. 2015. július 1. óta a tanszék vezetője Vértessy G. Beáta egyetemi tanár.

Jelenleg az ABÉT tanszéken számos kutatócsoport művel sok és szerteágazó területet mind technológiai, mind az ezek fontos alapját szolgáló kutatási területeken: környezetvédelemben kiemelten fontos technológiák, élelmiszerkémia, élelmiszer analitika, szennyvízkezelés, iszapkezelés, talajjavítás, fermentációs technológiák, bioreaktorok, enzimkutatások, melléktermék feldolgozás, molekuláris biológia, szerkezeti biológia, mitokondriális anyagcsere, sejtciklus, genomi integritás, emlős sejt fermentációs technológiák. Ezen széleskörű potenciálnak az oktatásban rendkívüli jelentősége és haszna van. Ezáltal válik lehetővé, hogy a szerteágazó témakörökben, melyek az oktatás során bemutatásra kerülnek, a tanszék oktatói valós tapasztalattal rendelkeznek. Így a tanszékünk által gondozott Biomérnök képzés mind alapszakon, mind mesterszakon kiemelt szerepet játszik a magyarországi hasonló szakok oktatásához képest. A Biomérnök képzésen belül mind alap-, mind mesterszakon négy specializáció (szakirány) érhető el: alkalmazott biotechnológiai, egészségvédelmi, élelmiszerminősítő és környezetvédelmi specializáció.

Az általunk irányított Biomérnök képzés primátusát jól mutatja a túljelentkezések aránya, és viszonylagosan magas felvételi ponthatáraink. Az oktatási feladatok magas szintű ellátásának biztosítására a tanszék dolgozói kiemelt szakmai munkát folytatnak, és emellett a kutatásban is helytállnak.