Folyamatosan frissített záróvizsga információk 2016. júniusra

Tisztelt Témavezetők, Konzulensek, Hallgatók!

A BSc szakdolgozat leadásának határideje : 2016.06.01. délután 2 óra, bírálat beérkezés határideje írásban, emailben a következő email címre: abet-import@mail.bme.hu : 2016.06.10. 23:59
Az MSc diplomamunka leadásának határideje : 2016.06.08. délután 2 óra, bírálat beérkezés határideje írásban, emailben a következő email címre: abet-import@mail.bme.hu : 2016.06.16. 23:59

A Záróvizsgára bocsájtás feltétele, hogy a szakdolgozat, ill. diplomamunka a megadott határidőig beérkezzen!

A záróvizsgák és felvételi helyszíne: 1111 Gellért tér 4. Ch ép. II.em. 204. BME ABET tanszékvezetői szoba és Ch ép. II.em. 205.
A záróvizsgák tervezett időpontjai a következők (megjelenés min. 15 perccel a megadott időpont előtt):

BSc képzés:

  • Alkalmazott biotechnológia szakirány számára: 2016.06.15.-16. (szerda-csütörtök)
  • Környezetvédő szakirány számára: 2016.06.15. (szerda)
  • Élelmiszerminősítő szakirány számára: 2016.06.15., 17. (szerda, péntek)
  • Egészségvédő szakirány számára : 2016.06.16.-17. (csütörtök-péntek)

MSc képzés:

  • Élelmiszerminősítő szakirány számára: 2016.06.24. (péntek)
  • Egészségvédő szakirány számára: 2016.06.23. (csütörtök)
  • Alkalmazott biotechnológia szakirány számára: 2016.06.21.-22. (kedd-szerda)
  • Környezetvédő szakirány számára: 2016.06.22. (szerda)

MSc Felvételi külső jelentkezők számára: 2016.06.20,27.

A záróvizsgára történő jelentkezés első lépése a Neptunban történő feljelentkezés!
A Záróvizsgák pontos időbeosztását (BSC, MSc képzésen egyaránt) a tanszéki adminisztráció végzi.

A beosztást a szakdolgozat/diplomamunka/ZV oldalon közzé fogjuk tenni:
http://bet.bme.hu/portal/Targy.aspx?courseId=6444e878-934d-4e5c-b9a5-51f63f065794

A szakdolgozatot (BSc) és a diplomamunkát (MSc) 2 példányban kell benyújtani a BME ABÉT adminisztráción (Németh Hajnalka: Ch II 204, T:+36_1_4631255), a benyújtás határideje BSc képzésben 2016.06.01., MSc képzésben 2016.06.08., Archiválás céljából a dolgozatokat ‘pdf’ formátumban is be kell nyújtani a kijelölt határidőig, azaz 2016.06.01-ig BSc ill. 2016. 06. 08-ig MSc dolgozatoknál, ennek módja emailben elküldeni a tanszéki tanulmányi felelősnek (meresz@mail.bme.hu). A bírálatnak aláírva, pdf formátumban is be kell érkezni 2016.06.10-ig BSc szakdolgozat és 2016.06.16-ig MSc diplomamunka esetében az abet-import@mail.bme.hu email címre. A dolgozat két bekötött példányát a záróvizsga befejeztével a hallgató visszakapja, amennyiben azt elektronikus formában is benyújtotta.

A bírálatokat a záróvizsga szabályzat szerint 3 példányban 1 db nyitott borítékban (2 pld. a ZV Bizottság számára, a 3.pld. a hallgató számára), a bíráló jegyjavaslatát külön, zárt borítékban 1 példányban kell a Tanszéki oktatási adminisztrációhoz eljuttatni – BSc fokozat esetén legkésőbb 2016.06.10-ig, MSc fokozat esetén legkésőbb 2016.06.16-ig. A bírálatot és a jegyjavaslatot emeilben is el kell küldeni (csak a témavezető, konzulens, bíráló email címéről fogadjuk el és csak akkor, ha a bíráló aláírása szerepel rajta) az abet-import@mail.bme.hu címre. A dolgozatok bírálati szempontjai a megfelelő képzés oldalán, a ‘jegyzetek’ között megtalálhatók és letölthetők: http://bet.bme.hu/portal/Targy.aspx?courseId=6444e878-934d-4e5c-b9a5-51f63f065794 . Belső (témavezetői) bírálatra és jegyjavaslatra csak akkor van szükség, amennyiben a hallgató külső intézményben készítette a munkát, és a külső témavezető vagy a belső konzulens nem vesz részt a záróvizsgán, így ott nem tudja véleményét személyesen ismertetni.

A záróvizsgán bemutatásra kerülő powerpoint file-kat (.ppt vagy pptx kiterjesztéssel) legkésőbb a záróvizsgát megelőzően két nappal kell eljuttatni Gergely Szilveszternek (abet-import@mail.bme.hu), hogy a megfelelő informatikai előkészítést elvégezhesse.

A záróvizsga szaktárgyaihoz való felkészülést segítő tételsorok a ‘Szakdolgozat (BMEVEMBA999) és Diplomamunka (BMEVEMBM300, BMEVEMBM400, BMEVEBEU999)’ tárgy oldalán a kapcsolódó dokumentumok között megtalálhatók, letölthetők: http://bet.bme.hu/portal/Targy.aspx?courseId=6444e878-934d-4e5c-b9a5-51f63f065794
Ugyanitt a kapcsolódó dokumentumok között a ZV időbeosztás tervezete is megtalálható lesz.

A záróvizsgán a témavezetők és bírálók megjelenésére számítunk és szívesen látjuk őket.