Dr. Örsi Ferenc gyászjelentése

 

 

 

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy Dr. Örsi Ferenc, tanszékünk professor emeritus egyetemi tanára 11. 29-én elhunyt. Dia1

Dr. Örsi Ferenc 1937-ben született Gyulán. Az egyetem elvégzése óta folyamatosan a BME Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszékén (jelenleg Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék) dolgozott egészen haláláig. 1964-ben a „Hidroximetilfurfurol képződési mechanizmusának vizsgálata” című dolgozatával műszaki doktori címet szerzett. Amellett, hogy rendszeresen részt vett az elméleti és gyakorlati oktatásban, szakmérnöki tanfolyamok szervezésében és lebonyolításában, valamint a doktoranduszok képzésében, eredményes kutatómunkát is végzett az élelmiszerkémia és élelmiszeranalitika területén. 1969-ben önálló aspiránsként sikeresen megvédte „Glükóz és fruktóz hő okozta elváltozásainak vizsgálata” című dolgozatát és az MTA Tudományos Minősítő Bizottság kémiai tudományok kandidátusának minősítette. A kandidátusi cím megszerzése után önálló kutatási munkát folytatott több kutatási programban résztvevőként illetve témavezetőként. Részt vett a Drezdai Műszaki Egyetemmel, a Berlini Humbold Egyetemmel, valamint a Prágai Műszaki Főiskolával közösen folytatott élelmiszertudományi kutatásokban is. Eredményeiről itthon és külföldön megjelent publikációi is tanúskodnak, több könyvnek és egyetemi jegyzetnek társszerzője volt. 1991-ben az MTA Minősítő Bizottsága a kémiai tudományok doktora címet adományozta a „Szénhidrátok termikus bomlása, valamint kölcsönhatásai és jelentősége az élelmiszeripari technológiában” témakörben végzett kutató munkájának elismeréseként. Tudományos közéleti tevékenységet is folytatott, részt vett a hazai és nemzetközi szabványosítás munkájában, az ISO, FAO/WHO és ICUSMA nemzetközi bizottságaiban, elnöke az ICC (Nemzetközi Gabonakémiai Szövetség) egyik munkabizottságának. Aktívan részt vett az MTA Természetes Polimerek, a Lipidkémiai és a Poliszacharidkémiai és Táplálkozástudományi Munkabizottságainak munkájában. Tagja volt a Magyar Kémikusok Egyesületének, a Magyar Biokémiai Társaságnak és elnökként irányította a MÉTE Élelmiszeranalitikai és Minősítő Bizottságát. Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el mérnöki tevékenységét. A BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara saját halottjának tekinti.