Egyéni feladat leadás menete

A felvett egyéni feladatokat (tárgykód BMEVETOxxxx, ahol xxxx azt jelzi, hogy BSc vagy MSc, és azt, hogy hányadik az adott egyéni feladat) az alábbiak szerint kell teljesíteni:

1. ezen tárgyaknál írásos dokumentum leadása kötelező,
    – amit a hallgató elkészít,
    – a tanszéki témavezető (belső konzulens) oktatónál leadja,
    – a tanszéki oktató erre érdemjegyet ajánl,
    – és így az ajánlott jegy feltüntetésével együtt a hallgató adja le a
      Dékáni Hivatalban ezt a beszámolót.

2. A DÉKÁNI HIVATALBAN TÖRTÉNŐ LEADÁSI HATÁRIDŐ:  a szorgalmi időszak utolsó napja, délelőtt 10-ig.

3. Az érdemjegyet a Dékáni Hivatalbeli ügyintéző  írja be a Neptunba.

 
Tájékoztatjuk az Egyéni feladat biomérnököknek c. tárgy (BMEVEMBM330) hallgatóit, hogy beszámolójukat a szorgalmi időszak végéig szükséges a témavezetőnél (külső témavezető esetén a belső konzulensnél) leadni 3-5 oldal terjedelemben.
Külső témavezető esetén szükséges egy jegyjavaslat a külső témavezetőtől, melyet a belső konzulens részére szükséges megküldeni a külső témavezető e-mail címéről!