MTA Élelmiszertudományi online Kollokvium

Az MTA Élelmiszertudományi Tudományos Bizottság 2020. decemberi ülése keretében rendezett 380. online Tudományos Kollokviuma

„Szemelvények a gabonakutatás eredményeiből”
Időpont: 2020. december 4. péntek, 9:30

A program minden érdeklődő számára nyitott, az alábbi címen lehet csatlakozni:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae935dd7dce4441228ccc5dcc656bcd67%40thread.tacv2/1606119426079?context=%7b%22Tid%22%3a%226a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029%22%2c%22Oid%22%3a%22c5364da9-aff9-4ec3-a311-9a68d41ab59a%22%7d

Absztraktfüzet

Meghívó